Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 27 augusti 2020 vad avser §§ 7-10, 35, 36, 40, 42.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 augusti 2020–21 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad