Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 7 oktober 2020 vad avser §§ 1-6, 8, 14-30, 32-73.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 oktober 2020–30 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad