Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 19 mars 2020 vad avser § 9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 mars 2020–14 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad