Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 19 mars 2020 vad avser §§ 7, 8, 23, 62, 73, 76, 80.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 mars 2020–13 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad