Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 12 november 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 12 november 2020 har justerats den 12 november 2020 vad avser §§ 8-10, 19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 november 2020–7 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad