Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 11 juni 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 11 juni 2020 har justerats den 23 juni 2020 vad avser §§ 1-10, 15-25, 27, 29-39, 41-52, 55-57, 63-64.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 juni 2020–16 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad