Stockholms socialnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för den 4 januari 2021 har justerats den 4 januari 2021 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 januari 2021–26 januari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad