Stockholms socialnämnds protokoll för den 28 januari 2020

Stockholms socialnämnds protokoll för den 28 januari 2020 har justerats den 3 februari 2020 vad avser §§ 1-5, 8-11, 13-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2020–4 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad