Stockholms socialnämnds protokoll för den 25 augusti 2020

Stockholms socialnämnds protokoll för den 25 augusti 2020 har justerats den 31 augusti 2020 vad avser §§ 1-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 september 2020–23 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad