Stockholms socialnämnds protokoll för den 17 mars 2020

Stockholms socialnämnds protokoll för den 17 mars 2020 har justerats den 17 mars 2020 vad avser §§ 6 och 15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 mars 2020–9 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen.

Uppdaterad