Stockholms socialnämnds protokoll för den 17 december 2019

Stockholms socialnämnds protokoll för den 17 december 2019 har justerats den 20 december 2019 vad avser §§ 1–26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 januari–28 januari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36.

Uppdaterad