Stockholms socialnämnds protokoll för den 16 juni 2020

Stockholms socialnämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 22 juni 2020 vad avser §§ 1-4, §§ 6-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2020–14 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad