Stockholms socialnämnds protokoll för 22 september 2020

Stockholms socialnämnds protokoll för 22 september 2020 har justerats 28 september 2020 vad avser §§1-7,9,13-18,21-28

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad