Stockholms servicenämnds protokoll för den 29 september 2020

Stockholms servicenämnds protokoll för den 29 september 2020 har justerats den 12 oktober 2020 vad avser §§1-2 och §§4-8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 oktober 2020–4 november 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Insyn.

Uppdaterad