Stockholms servicenämnds protokoll för den 29 september 2020

Stockholms servicenämnds protokoll för den 29 september 2020 har justerats den 29 september 2020 vad avser §3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2020–29 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Insyn.

Uppdaterad