Stockholms servicenämnds protokoll för den 17 november 2020

Stockholms servicenämnds protokoll för den 17 november 2020 har justerats den 17 november 2020 vad avser §§ 3-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2020–9 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Insyn.

Uppdaterad