Stockholms servicenämnds protokoll för den 16 juni 2020

Stockholms servicenämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 26 juni 2020 vad avser §§1-3 och §§5-9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 juni 2020–20 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Insyn.

Uppdaterad