Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 11 februari 2020 vad avser §§1-11, 14-17, 19-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2020–4 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2 samt på Insyn.

Uppdaterad