Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 6 februari 2020 vad avser §§ 12, 13, 18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2018–4 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

Uppdaterad