Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 24 mars 2020 vad avser §§1-7, 9-13, 16-38.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2020–16 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2

Uppdaterad