Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 19 mars 2020 vad avser §§ 8, 14 och 15.

Brödtext: Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 mars 2020–13 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2

Uppdaterad