Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 17 september 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 17 september 2020 har justerats den 22 september 2020 vad avser §§ 1–12, 15–17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla den 7 oktober–29 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2 samt på Insyn.

Uppdaterad