Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 15 oktober 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 15 oktober 2020 har justerats den 20 oktober 2020 vad avser §§ 1-21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 november 2020–10 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2 samt på Insyn.

Uppdaterad