Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 12 november 2020

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 12 november 2020 har justerats den 17 november 2020 vad avser §§1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2020–9 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2 samt på Insyn.

Uppdaterad