Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 augusti 2020

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 augusti 2020 har justerats den 3 september 2020 vad avser §§ 1-7, 11-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 september 2020–25 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad