Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 24 mars 2020

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 24 mars 2020 har justerats den 24 mars 2020 vad avser §§ 7-8, 13, 25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2020–16 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad