Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 17 november 2020

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 17 november 2020 har justerats den 17 november 2020 vad avser §§ 8, 10, 17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 november 2020–10 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad