Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 16 juni 2020

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 24 juni 2020 vad avser §§ 1-7, 10-13, 15-25, 27, 28, 30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 juni 2020–16 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad