Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 8 oktober vad avser §§1–7 och 10–12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 oktober 2020–31 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Insyn.

Uppdaterad