Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 24 september 2020 vad avser §8 & §9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Insyn.

Uppdaterad