Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 17 december 2020

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 17 december 2020 har justerats den 30 december 2020 vad avser §1-7 samt §9-10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30
december 2020–20 januari 2021.
Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Insyn.

Uppdaterad