Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd protokoll för den 16 juni 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 23 juni 2020 vad avser §§1-6,§§8-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 juni 2020–15 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

 

Uppdaterad