Stockholms kulturnämnds protokoll för den 25 augusti 2020

Stockholms kulturnämnds protokoll för den 25 augusti 2020 har justerats den 1 september 2020 vad avser §1-3, 7, 9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 september 2020–24 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad