Stockholms kulturnämnds protokoll för 22 september 2020

Stockholms kulturnämnds protokoll för 22 september 2020 har justerats 28 september 2020 vad avser §§1-3, 8-9, 11-12, 14-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

 

Uppdaterad