Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 27 mars 2020

Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 27 mars 2020 har justerats 27 mars 2020 vad avser §§ 1-8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2020–20 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1.

Uppdaterad