Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 20 maj 2020

Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 20 maj 2020 har justerats 20 maj 2020 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 maj 2020–12 juni 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad