Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 19 mars 2020

Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 19 mars 2020 har justerats 19 mars 2020 vad avser §§1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 mars 2020–13 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1

Uppdaterad