Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 11 november 2020

Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 11 november 2020 har justerats 11 november 2020 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 november 2020–3 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1.

Uppdaterad