Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för 17 juni 2020

Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för 17 juni 2020 har justerats 24 juni 2020 vad avser §§ 1-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 juni 2020–16 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad