Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 4 mars 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 4 mars 2020 har justerats den 12 mars 2020 vad avser §§1-11,14-17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 mars 2020–3 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad