Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 30 september 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 30 september 2020 har justerats den 7 oktober 2020 vad avser §§1-13, 15-18, 20, 22, 24-28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2020–29 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad