Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 30 september 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 30 september 2020 har justerats den 1 oktober 2020 vad avser §§14, 19, 21, 23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 oktober 2020–23 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad