Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 28 oktober 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 28 oktober 2020 har justerats den 4 november 2020 vad avser §§1-5, 7-11, 14-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 november 2020–26 november 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad