Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 23 mars 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 23 mars 2020 har justerats den 23 mars 2020 vad avser §§1-3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 mars 2020–15 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad