Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 2 september 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 2 september 2020 har justerats den 9 september 2020 vad avser §1-17, 19-21, 24-27, 29-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 september 2020–1 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad