Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 14 oktober 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 14 oktober 2020 har justerats den 15 oktober 2020 vad avser §§7, 10, 12, 20.

Uppdaterad