Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 13 maj 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 13 maj 2020 har justerats den 20 maj 2020 vad avser §§1-14, 16-17, 19-20, 22-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 maj 2020–12 juni 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad