Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 11 november 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 11 november 2020 har justerats den 18 november 2020 vad avser §§1-7, 9-10, 12, 15, 17-24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 november 2020–10 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad