Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 11 november 2020

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 11 november 2020 har justerats den 12 november 2020 vad avser §8, 11, 13-14, 16.

Uppdaterad