Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 5 februari 2020

Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 5 februari 2020 har justerats den 12 februari 2020 vad avser §§ 1-5

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 februari 2020–5 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad